Bon Voyage CYC! Challenge Wales and CYC go sailing!

Picture3

On 3rd November a group of 9 members of Cardiff Youth Council embarked on a days sailing, in the Bristol Channel, on board Adventure Wales, which is one of the boats owned and run by the charity Challenge Wales .

Challenge Wales provides adventure residentials and day voyages to young people to help broaden their horizons and reach their potential.

CYC members were able to try their hands at a number of activities while on board, including mooring and unmooring, taking the helm and steering, raising and lowering the sails and even climbing the mast.

The day stayed mainly dry but the sea was rather choppy, and whilst there was a little nausea during the trip all participants worked hard and had fun.

CYC Member Rhys Pinder said,

It was great fun, I would love to do it again and I would recommend to anyone to do it if they get the chance .’

Bon Voyage CIC! Her cymru a chic yn hwylio!

Ar y 3ydd o Dachwedd bu 9 aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd yn hwylio am ddiwrnod cyfan ar Fôr Hafren, ar fwrdd Adventure Wales, sef un o gychod yr elusen Challenge Wales – Her Cymru.

Mae Her Cymru yn cynnig gwyliau antur preswyl a diwrnodau o hwylio i bobl ifanc i helpu i ehangu eu gorwelion a gwireddu eu potensial.

Cafodd aelodau CIC gyfle i roi cynnig ar nifer o weithgareddau ar fwrdd y llong, gan gynnwys angori a chodi angor, llywio, codi a gostwng yr hwyliau a hyd yn oed dringo’r mast.

Roedd hi’n ddiwrnod sych ar y cyfan ac roedd y môr yn eithaf tonnog, ac er bod hynny wedi effeithio ar stumog ambell un yn ystod y daith gweithiodd pawb yn galed a chafwyd llawer o hwyl.

Dywedodd aelod CIC Rhys Pinder,

‘Roedd yn llawer o hwyl, hoffwn i wneud e eto a byddwn yn argymell unrhyw un i’w wneud os daw’r cyfle.’

 

Leave a Reply