Youth Work Excellence Awards 2019

YWEA.jpg

The Youth Work Excellence Awards are an opportunity to recognise and celebrate outstanding youth work projects, youth workers and those involved in youth work across Wales.

The awards have been running since 1993, making this their 25th year.

Cardiff Youth Council’s (CYC’s) mental health subgroup were nominated as an outstanding youth work project in the ‘promoting young people’s rights’ category.

This category is for projects which promote or raise awareness of young people’s rights including awareness of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

The project was nominated as a finalist and the young people who attended the ceremony were presented with an award and certificate.

Celebrations included food and dancing.

Congratulations to all those who were nominated and won.

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu projectau gwaith ieuenctid rhagorol, gweithwyr ieuenctid a’r rhai sy’n rhan o waith ieuenctid trwy Gymru.  Mae’r gwobrau’n cael eu cynnal er 1993 felly eleni yw’r 25ain flwyddyn.

Enwebwyd is-grŵp iechyd meddwl Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) fel project gwaith ieuenctid rhagorol yn y categori ‘hyrwyddo hawliau pobl ifanc’.

Mae’r categori hwn ar gyfer projectau sy’n hyrwyddo neu’n codi ymwybyddiaeth am hawliau pobl ifanc, yn cynnwys ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Enwebwyd y project fel ymgeisydd yn y rownd derfynol a chyflwynwyd gwobr a thystysgrif i’r bobl ifanc a fu yn y seremoni. Roedd y dathliadau’n cynnwys bwyd a dawnsio.

Llongyfarchiadau i’r rhai a enwebwyd ac a enillodd.

Leave a Reply