Days 1-10 of the Environment 30 Day Challenge

Diwrnodau 1 – 10 o’r Her Amgylchedd 30 Diwrnod

 

Day 1: Share this to your social media

Diwrnod 1: Rhannwch hyn i’ch cyfryngau cymdeithasol

@CardiffYC         Welsh @CardiffYC

Day 2: Use the shower instead of the bath

Diwrnod 2: Defnyddio’r cawod yn lle’r bath

Day 2

Day 3: Turn off the tap whilst brushing your teeth

Diwrnod 3: Diffodd y tap wrth frwsio’ch dannedd

Day 3

Day 4: Make notes using electronics

Diwrnod 4: Gwneud nodiadau ar declynnau electronig

Day 4

Day 5: Calculate your carbon footprint

Diwrnod 5: Cyfrifo’ch ôl troed carbon

Day 5

Day 6: Use 1 tea bag for 2 cups of tea / use loose tea and a strainer

Diwrnod 6: Defnyddio 1 bag ar gyfer 2 baned o de / defnyddio te rhydd a hydlydd

Day 6

Day 7: Let your lawn grow to increase oxygen levels

Diwrnod 7: Gadael i’ch lawnt dyfu i cynyddu lefelau ocsigen

Day 7

Day 8: Only run your washing machine / dryer / dishwasher if you have a full load

Diwrnod 8: Defnyddio’ch peiriant golchi / sychwr / peiriant golchi llestri dim ond pan fo gyda chi lwyth llawn

Day 8 1     Day 8 2

Day 9: Wash your clothes @ 30 degrees

Diwrnod 9: Golchi’ch dillad ar 30 gradd

Day 9

Day 10: Turn off all electronics for 1 hour and mediate / yoga / exercise

Diwrnod 10: Diffodd pob teclyn electronig am 1 awr a myfyrio / gwneud yoga / ymarfer corff yn lle

Day 10

Leave a Reply