CYC’s Vegan Discovery Challenge

Welcome to CYC’s Vegan Discovery Challenge – we’re really excited to share this with all of you! This has been created with the aim to help make veganism more accessible to a larger group of people and so, we are challenging you to try out brand new vegan recipes from some categories. Try something new, take a picture, and tag us on social media! We’re really looking forward to seeing what you create.
There are 7 sections to this challenge:

 • Vegan Wraps
 • Vegan Pasta
 • Vegan Pizza
 • Vegan Desserts
 • Vegan Soups
 • Vegan International Foods
 • Vegan Sides


If you’re looking for inspiration, here are some recipes (some from online and other created by CYC members themselves) that you can try out.

Her Darganfod Figan CIC


Croeso i Her Darganfod Figan CIC – rydym yn hapus iawn o gael rhannu hyn gyda chi i gyd! Crëwyd hyn gyda’r nod o helpu i wneud figaniaeth yn fwy hygyrch i grŵp mwy o bobl ac felly, rydym yn eich herio i roi cynnig ar ryseitiau figan newydd sbon o ambell gategori. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd, tynnwch lun, a thagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld beth grëwch chi.
Mae 7 adran i’r her hon:

 • Tortillas Figan
 • Pasta Figan
 • Pizza Figan
 • Pwdinau Figan
 • Cawl Figan
 • Bwydydd Rhyngwladol Figan
 • Pytiau Ychwanegol Figan

Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth, dyma ryseitiau (rhai o’r rhyngrwyd ac eraill a grëwyd gan aelodau CIC eu hunain) y gallwch roi cynnig arnynt.

Leave a Reply