Votes at 16

Votes at 16 Webcast

Our CYC members have put together a webcast explaining Votes at 16.
If you are a 15 -17 year old living in Wales, you can now register to vote in this years Senedd Elections which are due to take place on the 6th May.
Registration closes at midnight on the 19th April.

Pleidleisiau @ 16
Mae ein haelodau CYC wedi llunio gweddarllediad yn egluro Pleidleisiau yn 16 oed.
Os ydych chi'n 15 -17 oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch nawr gofrestru i bleidleisio yn Etholiadau'r Senedd eleni sydd i fod i gael eu cynnal ar 6 Mai.
Mae'r cofrestru'n cau am hanner nos ar 19 Ebrill.

English version of our votes at 16 video.
Produced by our CYC members.

Welsh version of our votes at 16 video.
Produced by our CYC member