EOTAS Lead Officer Interviews

Zahara, a CYC member, and two young people from Bryn Y Deryn recently sat on a young person’s panel for the role of EOTAS Lead Officer. The person successful in getting the role would oversee the delivery of the Educated Other Than At School (EOTAS) Programme, which includes ACT, Bryn Y Deryn and Cardiff and Vale College. There were two rounds of interviews for the post. The main interview panel agreed with the young person’s panel’s recommendations after the first round of interviews, but didn’t feel that they could appoint anyone and that it should be sent out again. After the second round of interviews, the young person and main interview panels held almost identical views on the candidates, with the young person’s recommendation for the role also being chosen by the main panel and subsequently offered the job.

Cyfweliadau Prif Swyddog EOTAS

Eisteddodd, Zahara, aelod o CIC, a dau berson ifanc o Fryn Y Deryn ar banel pobl ifanc am y rôl Prif Swyddog EOTAS. Cyfrifoldeb yr unigolyn fydd yn llwyddiannus yn y cyfweliadau bydd i oruwchwilio’r Prosiect Derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), sy’n cynnwys ACT, Bryn Y Deryn a Coleg Caerdydd a’r Fro. Bu cyfweliadau ddwywaith am y rôl. Cytunodd y prif banel gyda awgrymiadau’r panel pobl ifanc ar ôl y cyfweliadau cyntaf, ond nid oeddent yn teimlo bod unrhwyun yn deilwng, felly ail-hysbyswyd y swydd. Ar ôl yr ail rownd o gyfweliadau, roedd y ddau banel bron yn hollol gytun ynglun a’r ymgesiwyr, gyda dewis y panel pobl ifanc am y swydd yn llwyddiannus.

Leave a Reply