CYC Chair and Vice-Chair Elections

It’s that time of year again!

DSC_0071

On Wednesday, June 12th 2019 Cardiff Youth Council (CYC) elections for Chair and Vice-Chair took place with 6 candidates putting themselves forward for election. All candidates delivered a speech, in front of CYC, to say why they wanted to, and should be, elected as Chair or Vice-Chair. They also took questions from members about how committed to the role they will be, ideal characteristics of a chair and what drives them in life.

This year the following people stood for the positions of Chair & Vice-Chair of CYC:

 • Lois Render
 • Ben Wiltshire
 • Fahadi Mukulu
 • Rose Melhuish
 • Lechy O’Hare
 • Evan Hansen

CYC and the Active Involvement Team (AIT) congratulate all candidates for putting themselves forward in such a courageous way, for delivering some inspiring speeches and answering all questions that CYC put forward.

Fahadi Mukulu and Rose Melhuish were duly elected as Chair and Vice-Chair of CYC.

DSC_0072

AIT & CYC would like to take this opportunity to thank Tom Allabarton and Yasmin Bahary for their time as Chair and Vice-Chair as unfortunately they are leaving us to attend university. We would like to wish them the very best of luck in their future endeavours.

Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae hi wedi cyrraedd yr amser honno yn y flwyddyn!

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019, cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, a safodd 6 ymgeisydd. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith o flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau a pham y dylent gael eu hethol yn Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau am eu hymrwymiad i’r rôl, nodweddion delfrydol cadeirydd a’r hyn sy’n eu gyrru mewn bywyd.

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

 • Lois Render
 • Ben Wiltshire
 • Fahadi Mukulu
 • Rose Melhuish
 • Lechy O’Hare
 • Evan Hansen

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd CIC.

Etholwyd Fahadi Mukulu a Rose Melhuish yn haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd CIC.

Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Tom Allabarton ac Yasmin Bahary am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd oherwydd yn anffodus, maen nhw’n ein gadael ni i fynd i’r brifysgol. Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.

Leave a Reply