Days 11-20 of the Environment 30 Day Challenge

Diwrnodau 11-20 o’r Her Amylchedd 30 Diwrnod

 

Day 11: Substitute plastic straws with paper / metal / bamboo

Diwrnod 11: Defnyddio gwelltyn papur / metel / bambŵ yn lle un plastig

dav

Day 12: Sign a green petition

Diwrnod 12: Arwyddo deiseb werdd

IMG_20200605_111851_301

Day 13: Turn off devices at the outlet rather than leaving them on standby

Diwrnod 13: Diffodd dyfeisiau wrth y plwg yn hytrach na’u gadael ar ‘standby’

Screenshot_20200618_114427_com.huawei.himovie.overseas

Day 14: Grow some fruit / vegetables / herbs

Diwrnod 14: Tyfu ffrwythau / llysiau / perlysiau

IMG_20200607_111039_348

Day 15: Avoid over filling the kettle

Diwrnod 15: Peidio â gorlenwi’r tegell

IMG_20200608_110753_900

Day 16: Plan your meals before shopping

Diwrnod 16: Cynllunio’ch prydau cyn siopa

IMG_20200609_110611_041

Day 17: Turn your heating down by 1 degree

Diwrnod 17: Gostwng y gwres gan 1°C

Screenshot_20200618_114459_com.huawei.himovie.overseas

Day 18: Reuse something you’d normally throw away

Diwrnod 18: Ailddefnyddio rhywbeth y byddech yn ei daflu i ffwrdd

IMG_20200611_111458_995

Day 19: Learn to upcycle

Diwrnod 19: Dysgu i uwchgylchu

IMG_20200612_103855_964

Day 20: Use the washing line instead of the tumble dryer

Diwrnod 20: Defnyddio’r lein ddillad yn lle’r sychwr

Screenshot_20200618_114557_com.huawei.himovie.overseas

Leave a Reply