Child Friendly Cities Updates

Cardiff Summer Ideas Challenge

Child friendly Cardiff are giving children and young people the exciting opportunity to engage with the Cardiff Summer Ideas Challenge (see poster below).

We need your ideas that will shape our city and make it an even better place to live, learn and work.

Send your ideas to the pool of problem-solving!

Email them to childfriendlycardiff@cardiff.gov.uk or post them on our Facebook page. We will make sure all your ideas find their way into the pool so our planners and partners can check them out!

Building a Child Friendly Cardiff and Vale Symposium

Back in March, the Cardiff Child Friendly City Team arranged a very successful event, which saw 234 people attend. Our ‘Building a Child Friendly Cardiff and Vale’ symposium had a mix of 141 professionals, 79 young people and 14 teachers. It was hosted at Cardiff City Stadium with attendance from UNICEF and Children’s Commissioner for Wales.

We were delighted with the success of the event and hope it will lead to future opportunities to work together, ensuring that children and young people’s voices are heard.

Diweddariadau Dinasoedd sy’n Da i Blant

Her Haf Syniadau Caerdydd

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn rhoi cael cyfle cyffrous i blant a phobl ymgysylltu â Her Syniadau’r Haf Caerdydd. (Gweler y poster isod)

Mae angen eich syniadau arnom a fydd yn llunio ein dinas ac yn ei gwneud yn lle hyd yn oed yn well i fyw, dysgu a gweithio.

Anfonwch eich syniadau i’r gronfa datrys problemau! E-bostiwch nhw i caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk

neu postiwch nhw ar ein tudalen Facebook. Byddwn yn sicrhau bod eich holl syniadau yn cyrraedd y gronfa fel bod ein cynllunwyr a’n partneriaid yn gallu edrych arnynt.

Symposiwm Creu Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant

Yn ôl ym mis Mawrth, trefnodd Dinas sy’n Dda i Blant ddigwyddiad llwyddiannus iawn, a fynychwyd gan 234 o bobl.  Roedd gan ein Symposiwm ‘Creu Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant’ gymysgedd o 141 o weithwyr proffesiynol, 79 o bobl ifanc ac 14 o athrawon. Fe’i cynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac roedd UNICEF a Chomisiynydd Plant Cymru yn bresennol.

Roeddem wrth ein boddau â llwyddiant y digwyddiad ac rydym yn gobeithio y bydd yn arwain at gyfleoedd yn y dyfodol i gydweithio, gan sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed.

Leave a Reply