Debate Club Subgroup

CYC have decided to develop am ongoing debate club. For it’s launch year it will be a priority subgroup so that it can be fuelled with enough momentum to become self-sustained. The current plan is to launch the debate club internally to CYC members  in the new year. Thorfinn is championing the group and has high hopes for where it will go. External (to CYC) group will be invited to compete in due course and a league table may be developed. The group hope to host a virtual event before the summer of 2021 where multiple teams can be involved and compete through rounds of competition.  The group have be proactive in researching existing debate methodologies and ethics during meetings. 

Is-grŵp y clwb dadlau

Mae CIC wedi penderfynu datblygu clwb trafod parhaus. Ar gyfer y flwyddyn lansio bydd yn is-grŵp blaenoriaether mwyn gallu creu digon o fomentwm iddo ddod yn hunangynhaliol. Y cynllun presennol yw lansio’r clwb dadlau yn fewnol ar gyfer aelodau CIC yn y flwyddyn newydd. Thorfinn sy’n hyrwyddo’r grŵp ac mae ganddo obeithion mawr am ble y bydd yn mynd. Gwahoddir grwpiau allanol (i CIC) i gystadlu maes o law ac efallai y datblygir tabl cynghrair. Mae’r grŵp yn gobeithio cynnal digwyddiad rhithwir cyn haf 2021 lle gall nifer o dimau gymryd rhan a chystadlu drwy rowndiau cystadleuaeth. Mae’r grŵp wedi bod yn ymchwilio methodolegau a moeseg dadlau sefydledig mewn cyfarfodydd.

Leave a Reply