Cllr Wild at CYC General Meeting

Cllr Caro Wild, Cabinet Member for Climate Change, attended our latest General Meeting in the Chambers of City Hall to talk through the One Planet Cardiff strategy.

The One Planet Cardiff strategy is Cardiff Council’s ambition to become carbon neutral by 2030 – further information can be seen here – https://www.oneplanetcardiff.co.uk/

Cllr Wild ran through the OPC agenda and opened up the debate to the floor, CYC members were very vocal and gave Cllr Wild feedback to consider.

Mynychodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, ein Cyfarfod Cyffredinol diweddaraf yn Siambrau Neuadd y Ddinas i drafod strategaeth Caerdydd Un Blaned.

Strategaeth Caerdydd Un Blaned yw uchelgais Cyngor Caerdydd i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030 – gellir gweld rhagor o wybodaeth yma – https://www.oneplanetcardiff.co.uk/

Aeth y Cynghorydd Wild drwy’r agenda CPH ac agorodd y ddadl i’r llawr, roedd aelodau CIC yn uchel eu cloch a rhoddodd adborth i’r Cynghorydd Wild i’w ystyried.

Leave a Reply