Homeless World Cup

HWC

This year a new event hit Cardiff, the homeless world cup. The homeless world cup brings together teams of people who have recently experienced or are experiencing homelessness. Each country sends a team of players to compete in the event and more than 500 players, from over 50 countries were involved in the tournament.

Of the 8 daylong event, AIT spent 2 days promoting CYC and trying to gain new recruits. We enlisted the help of some existing CYC members along the way. They asked young people at the event about their top issues in Cardiff, in Wales and globally. These issues will be fed into the debate when CYC choose their priorities for this coming year. We also teamed up with the local hubs and helped them do some consultation work.hwc.jpg2EAjn04lWkAAnKMv
EAkNGyUWwAcvVvp

 

Check out the creative ways that the young people gained views! #MoreThanAGame

 

Cwpan Digartrefedd y Byd

Eleni daeth digwyddiad newydd i Gaerdydd, cwpan digartrefedd y byd digartrefedd. Mae cwpan digartrefedd y byd yn dod â thimau o bobl sydd wedi bod yn ddigartref neu sy’n ddigartref, ynghyd.  Mae pob gwlad yn anfon tîm o chwaraewyr i gystadlu yn y digwyddiad ac roedd mwy na 500 o chwaraewyr, o dros 50 gwlad yn rhan o’r twrnamaint.

O’r digwyddiad 8 diwrnod o hyd, treuliodd AIT 2 ddiwrnod yn hyrwyddo CIC ac yn ceisio ennill recriwtiaid newydd. Cawsom help rhai aelodau CIC presennol hefyd. Fe ofynnon nhw i bobl ifanc am eu prif faterion yng Nghaerdydd, yng Nghymru ac yn fyd-eang  Caiff y materion hyn eu bwydo i’r sgwrs pan fo CIC yn dewis eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fe wnaethon hefyd ymuno â hybiau lleol a’u helpu i wneud gwaith ymgynghori.

Gweler y ffyrdd creadigol y llwyddodd pobl ifanc i gael safbwyntiau!  #MwyNaGêm

 

Leave a Reply