Family Gateway Interviews

Picture10

CYC members, Connor and Zahara, recently worked with AIT’s colleagues, in the Housing and Communities department, to support them during the recent recruitment process for Family Help Advisors.

Family Help advisors will work within a new service that is fundamental to delivering the Council’s ‘no wrong door’ approach to ensure that children, young people and their families are provided with the right support at the right time. By providing help at the lowest level of intervention, this new service aims to reduce the number of families requiring remedial intervention, ensuring that all families can achieve their very best outcomes.

Interviews took place over two days and 11 candidates were interviewed for 5 available positions.

One of the professionals involved in the recruitment process said:

“I’m blown away by the level of maturity and professionalism shown by both Connor and Zahara. The insight that they provided into the individual candidates was extremely helpful.”

Two candidates showed promise but their interviews did not go well and through discussion, with Connor & Zahara, it was agreed to offer these candidates a second interview. All 5 positions have now been filled.

If you are interested in being trained as, or know someone that might be interested in becoming, a young interviewer, please get in touch with Lee Richards on leerichards@cardiff.gov.uk

 

Cyfweliadau Porth i Deuluoedd

Fe wnaeth aelodau CIC, Connor a Zahara, weithio â chydweithwyr AIT yn ddiweddar, yn yr adran Tai a Chymunedau, i’w cefnogi yn ystod y broses recriwtio ddiweddar ar gyfer Ymgynghorwyr Help i Deuluoedd.

Bydd ymgynghorwyr Help i Deuluoedd yn gweithio mewn gwasanaeth newydd sy’n holl bwysig o ran darparu dull ‘dim drws anghywir’ y Cyngor i sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir. Wrth gynnig cymorth ar y lefel ymyrryd isaf, mae’r gwasanaeth newydd hwn yn ceisio gostwng nifer y teuluoedd y mae angen ymyrraeth adferol arnynt a sicrhau y gall pob teulu gael eu canlyniadau gorau.

Cynhaliwyd cyfweliadau dros ddau ddiwrnod a chafodd 11 ymgeisydd eu cyfweld am 5 swydd.

Dywedodd un o’r gweithwyr proffesiynol a oedd yn rhan o’r broses recriwtio: 

 “Rwyf wedi fy syfrdanu gan aeddfedrwydd ac agwedd broffesiynol Connor a Zahara.  Roedd eu mewnbwn o ran yr ymgeiswyr unigol yn ddefnyddiol iawn.”

Dangosodd dau ymgeisydd addewid ond ni aeth eu cyfweliadau’n dda a thrwy drafod gyda Connor a Zahara, cytunwyd y dylid cynnig ail gyfweliad i’r ymgeiswyr hyn. Mae’r 5 swydd wedi’u llenwi bellach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hyfforddiant i fod yn gyfwelydd, neu’n adnabod rhywun a allai fod â diddordeb mewn dod yn gyfwelydd ifanc, cysylltwch â Lee Richards ar leerichards@caerdydd.gov.uk

 

Cyfweliadau Porth i Deuluoedd

Fe wnaeth aelodau CIC, Connor a Zahara, weithio â chydweithwyr AIT yn ddiweddar, yn yr adran Tai a Chymunedau, i’w cefnogi yn ystod y broses recriwtio ddiweddar ar gyfer Ymgynghorwyr Help i Deuluoedd.

Bydd ymgynghorwyr Help i Deuluoedd yn gweithio mewn gwasanaeth newydd sy’n holl bwysig o ran darparu dull ‘dim drws anghywir’ y Cyngor i sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir. Wrth gynnig cymorth ar y lefel ymyrryd isaf, mae’r gwasanaeth newydd hwn yn ceisio gostwng nifer y teuluoedd y mae angen ymyrraeth adferol arnynt a sicrhau y gall pob teulu gael eu canlyniadau gorau.

Cynhaliwyd cyfweliadau dros ddau ddiwrnod a chafodd 11 ymgeisydd eu cyfweld am 5 swydd.

Dywedodd un o’r gweithwyr proffesiynol a oedd yn rhan o’r broses recriwtio:

 “Rwyf wedi fy syfrdanu gan aeddfedrwydd ac agwedd broffesiynol Connor a Zahara.  Roedd eu mewnbwn o ran yr ymgeiswyr unigol yn ddefnyddiol iawn.”

Dangosodd dau ymgeisydd addewid ond ni aeth eu cyfweliadau’n dda a thrwy drafod gyda Connor a Zahara, cytunwyd y dylid cynnig ail gyfweliad i’r ymgeiswyr hyn. Mae’r 5 swydd wedi’u llenwi bellach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hyfforddiant i fod yn gyfwelydd, neu’n adnabod rhywun a allai fod â diddordeb mewn dod yn gyfwelydd ifanc, cysylltwch â Lee Richards ar leerichards@caerdydd.gov.u

Leave a Reply