Wrexham Trip

Young Inspectors National Team

yint

The national participation standards are a set of standards that services can adhere to when working with young people. The extent to which services are following the standards are evaluated by trained young inspectors. Some areas of Wales have more young people interested in becoming young inspectors than others and some areas have more services interested in being inspected than others. In order to counterbalance this, a team of national kite-mark inspectors was created.

Organised by Children in Wales, 2 lead young inspectors from Cardiff, Alana Ellis and Ffion Humphreys, travelled up to Wrexham (accompanied by AIT staff) to the initial meeting of the national kite-mark inspectors. Present were members of Wrexham Youth Council, Carmarthenshire Youth Council as well as other representatives from across Wales.

At the meeting, the group looked at what participation means, a benefit tree of the national participation standards (a mapping exercise shaped as a tree showing the benefits of the standards for different people) & the young inspectors programme and were also formally invited to attend the 30th anniversary celebration of the UNCRC.

Look out for future inspections carried out by this group!

 

Taith Wrecsam

Tîm cenedlaethol yr Arolygwyr Ifainc

Set o safonau y gall gwasanaethau gydymffurfio â nhw wrth weithio â phobl ifanc ydy’r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol. Mae Arolygwyr Ifainc hyfforddedig yn gwerthuso i ba raddau mae’r gwasanaethau yn cydymffurfio â’r safonau. Mae mwy o bobl ifanc sydd â diddordeb mewn dod yn arolygwyr ifainc mewn rhai ardaloedd yng Nghymru nag eraill ac mae mwy o gwasanaethau sydd am gael eu harchwilio mewn rhai ardaloedd na rhai eraill. Er mwyn gwrthbwyso hyn, crëwyd tîm o arolygwyr marc barcud cenedlaethol. Trefnir gan Plant yng Nghymru, teithiodd 2 arolygydd arweiniol o Gaerdydd, Alana Ellis a Ffion Humphreys, i Wrecsam (gyda staff TCA) i gyfarfod cyntaf yr arolygwyr marc barcud cenedlaethol. Roedd aelodau o Gyngor Ieuenctid Wrecsam, Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yno yn ogystal â chynrychiolwyr eraill rannau eraill o Gymru.

Yn y cyfarfod, edrychodd y grŵp ar ystyr cyfranogi, coeden fuddion y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol (ymarfer mapio mewn siâp coeden, sy’n dangos buddion y rhaglen o wahanol safbwyntiau) a rhaglen arolygwyr ifainc ac fe’u gwahoddwyd yn ffurfiol hefyd i ddathliad 30 mlwyddiant y CCUHP.

Cadwch lygad allan am archwiliadau’r dyfodol gan y grŵp hwn!

 

Leave a Reply