CYC Reformation Chair Election

In October 2020 Lois Render stood down as the Chair of CYC’s Reformation Group due to her travelling to Canada for a lengthened stay. CYC members and AIT staff wish Lois all the best and we cannot wait to hear about her adventures when she comes back.

Due to Lois’ departure, new elections have taken place and CYC members Martha Templeman-Lilley, Shivam Singhal and Mia John put themselves forward for election as the new CYC Reformation Chair.

Thanks must go to all who put themselves forward and well done for delivering 3 inspiring speeches. Mia John was duly elected as the new Chair and Mia now joins CYC’s executive. We wish her well in her new role and congratulations!

Ethol Cadeirydd Grŵp Diwygio CIC

Ym mis Hydref 2020, safodd Lois Render i lawr fel Cadeirydd Grŵp Diwygio CIC gan ei bod yn teithio i Ganada am gyfnod estynedig. Mae aelodau CIC a staff TCA yn dymuno’r gorau i Lois ac ni allwn aros i glywed am ei hanturiaethau pan ddaw’n ôl.

Oherwydd ymadawiad Lois, mae etholiadau newydd wedi’u cynnal ac mae aelodau’r CIC Martha Templeman-Lilley, Shivam Singhal a Mia John wedi cyflwyno cais i gael eu hethol yn Gadeirydd Diwygio newydd CIC.

Diolch i bawb a wnaeth gais a da iawn am gyflwyno 3 araith ysbrydoledig. Etholwyd Mia John yn Gadeirydd newydd a bydd Mia nawr yn ymuno â grŵp gweithredol CIC. Dymunwn yn dda iddi yn ei rôl newydd, a llongyfarchiadau!

Leave a Reply