CYC Priorities for 2020-21

During September and October, CYC members put forward ideas (motions) for issues they want CYC to work on over the next academic year. In total 5 motions were put forward by CYC members and they were:

 1. Education – Eshaan Rajesh
 2. Race, equality & diversity – Shivam Singhal
 3. Extra-curricular activities – Martha Templeman-Lilley
 4. Debate Club – Thorfinn Moffat
 5. LGBTQ+ inclusion in the community – Alicia Owen

During the October CYC general meeting, members debated the motions put forward and then voted for their top 3 priorities. The top 3, and now CYC’s priorities for the 2020-21 academic year are:

 • Education
 • Race, equality & diversity
 • Debate Club

Blaenoriaethau CIC ar gyfer 2020-21

Yn ystod mis Medi a mis Hydref, cynigiodd aelodau CIC syniadau (cynigion) ar gyfer materion y maent am i CIC weithio arnynt dros y flwyddyn academaidd nesaf. Cynigiwyd cyfanswm o 5 cynnig gan aelodau CIC sef:

 1. Addysg – Eshaan Rajesh
 2. Hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth – Shivam Singhal
 3. Gweithgareddau allgyrsiol – Martha Templeman-Lilley
 4. Clwb Trafod – Thorfinn Moffat
 5. Cynhwysiant LHDTC+ yn y gymuned – Alicia Owen

Yn ystod cyfarfod cyffredinol CIC ym mis Hydref, trafododd yr aelodau’r cynigion a gyflwynwyd ac yna pleidleisio am eu 3 blaenoriaeth uchaf. Y 3 uchaf, sef blaenoriaethau CIC ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21, yw:

 • Addysg
 • Hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Clwb Trafod

Leave a Reply