Race, Equality and Diversity Subgroup

The group has been busy since it formed last month after the priority votes. Shivam Singhal has been elected chair of the group, with Angel Ezeadum being chosen as vice-chair. The group has decided that the focus of their work will be unconscious bias and are looking at both raising awareness around the issue and developing a training resource. Shivam will be meeting with Carly Davies from Cardiff Commitment to discuss the possibility of working together around unconscious bias and seeing if there is scope to raise awareness with local businesses and schools.

Is-grŵp Hil, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae’r grŵp wedi bod yn brysur ers ffurfio ym mis Hydref ar ôl y pleidleisiau blaenoriaethau. Cafodd Shivam Singhal ei ethol fel cadeirydd y grŵp, gyda Angel Ezeadum yn cael ei dewis fel is-gadeirydd. Mae’r grŵp wedi penderfynu canolbwyntio ar rhagfarn anymwybodol ac yn edrych ar codi ymwybyddiaeth am y pwnc a creu adnodd sy’n ei esbonio. Bydd Shivam yn cwrdd gyda Carly Davies o Addewid Caerdydd i drafod y posibilrwydd o gydweithio o gwmpas y pwnc rhagfarn anymwybodol a gweld os oes posibilrwydd o godi ymwybyddiaeth gyda busnesau lleol ac ysgolion.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Leave a Reply