Young Inspectors

During the past month and a half, Chloe and Cian have been delivering young inspector training sessions to a group of young people at Bryn Y Deryn Pupil Referral Unit in Mynachdy. Six training sessions have been delivered so far, with the young people progressing well during the process. We are hoping that the young people being trained will be able to undertake an inspection in the New Year, if the situation allows it.

The Pupil’s Inclusion Project (PIP) has submitted its self-assessment and evidence for the Participation Standards and is hoping to be inspected as soon as circumstances allow. Cian has been working closely with Craig from PIP to ensure that all their evidence is in order and that they are ready for inspection. 

Arolygwyr Ifanc

Yn ystod y mis a hanner diwethaf, mae Chloe a Cian wedi bod yn hyfforddi grŵp o bobl ifanc o Uned Cyfeirio Disgyblion Bryn Y Deryn yn Mynachdy i fod yn Arolygwyr Ifanc. Mae’r grŵp wedi cwblhau chwech sesiwn hyd yn hyn, gyda’r bobl ifanc yn datblygu’n dda yn ystod y broses. Gobeithiwn fydd gan y bobl ifanc sy’n cael eu hyfforddi y cyfle i gymryd rhan mewn arolwg yn y flwyddyn newydd, os yw’r sefyllfa yn ei galluogi hi.

Mae’r Prosiect Cynnwys Disgyblion (PCD) wedi cyflwyno’u hunan-asesiad a’u tystiolaeth am y Safonau Cyfranogiad ac yn gobeithio cymryd rhan mewn arolwg unwaith i’r amgylchiadau wneud hyn yn bosib. Mae Cian wedi bod yn gweithio’n agos gyda Craig o PCD i wneud yn sicr fod eu tystiolaeth mewn trefn ac eu bod yn barod am yr arolwg.

Leave a Reply