Days 21-30 of the Environment 30 Day Challenge

Day 21: Avoid using light during the day and switch off lights when leaving a room

Diwrnod 21: Osgoi defnyddion goleuadau yn ystod y dydd a diffodd y goleuadau wrth adael ystafell

Screenshot_20200623_150848_com.huawei.himovie.overseas

Day 22: Don’t eat meat for the day

Diwrnod 22: Peidio â bwyta cig am y dydd

IMG_20200615_104822_789

Day 23: Walk or cycle for all of today’s journeys

Diwrnod 23: Cerdded neu feicio ar gyfer pob un o deithiau heddiw

Screenshot_20200623_151224_com.huawei.himovie.overseas

Day 24: Pick up some litter whilst out on a walk

Diwrnod 24: Codi sbwriel wrth fynd am dro

Screenshot_20200623_151421_com.huawei.himovie.overseas

Day 25: Plant some wild flowers

Diwrnod 25: Plannu blodau gwyllt

IMG_20200618_105203_620

Day 26: Take reusable bags shopping

Diwrnod 26: Cymryd bagiau amldro i siopa

Screenshot_20200623_150916

Day 27: Buy tinned rather than plastic packaged

Diwrnod 27: Prynu deunydd tun yn hytrach na phlastig

IMG_20200620_105716_233

Day 28: Act out a play with your household about climate change

Diwrnod 28: Actio drama gyda’r teulu am y newid yn yr hinsawdd

IMG_20200621_105604_914

Day 29: Review a nature documentary and upload it to the web

Diwrnod 29: Adolygu rhaglen ddogfen natur a’i huwchlwytho i’r we

IMG_20200622_111541_348 Capture

Day 30: Buy a reusable water bottle

Diwrnod 30: Prynu potel ddŵr amldro

IMG_1592843469179

Leave a Reply