Cwricwlwm Am Fywyd

Helo pawb,

Llynedd, un o’r blaenoriaethau wnaeth ymddangos ar bleidlais “Make Your Mark” ac agenda CIC oedd “Cwriculum Am Fywyd”- olyga hyn bod nifer fawr o bobl ifanc ar draws y wlad yn teimlo nad yw’r addysg mae nhw’n derbyn yn yr ysgol yn addas i’w paratoi am yr anhawsterau bydden nhw’n cwrdd yn y “byd go iawn” ar ol gadael. Nid yn unig hwn- dydy’r cwricwlwm ddim yn cynnig y gwybodaeth a sgiliau sydd angen arnom i fyw bywydau hapus, iach nawr; mae’r pwyslais ar raddau ac arholiadau yn ologu bod pobl ifanc yn ffeindio hi yn gynyddol amhosib i ymdopi a’r straen.

Penderfynnom cynnal arolwg i ddarganfod beth oedd barn pobl ifanc am y gwersi ABCH derbynnon nhw, pa cynnwys mae nhw’n credu sydd ar goll, a pa gwelliannau hoffen nhw gweld.

Bu ymddangos canlyniadau… diddorol. Ar draws Caerdydd, wnaeth disgyblion o bob ysgol cymryd rhan, a’r peth mwyaf nodweddiadol oedd yr anghysondebau dengys yn y canlyniadau. Does dim gwir strwythr, neu cwricwlwm ar gyfer ABCH, gan olygu bod gwahaniaethau mawr mewn answadd y dysgu bu rhai yn derbyn- felly, er dywed rhai eu bod nhw’n hapus a’u gwersi, wnaeth hyn annog gwestiwn, yn enwedig pan nad oedd dros hanner yn argyhoeddiedig… a oes blant sydd yn hapus cael gwers rhydd sydd ddim yn gwneud gwahaniaeth, i wneud dim byd ynddo? Beth bynnag yw’r rhesymau, yn unfrydol gelwir pobl ifanc am wersi ar sawl pwnc sydd ar goll, yn amrywio o bynciau pwysig fel dynoliaeth, cymorth cyntaf ac ymwybyddiaeth iechyd meddylion, gwersi wedi’u cyflwyno gan arbenigwyr cymwysiedig.

Troesom y ganlyniadau pwysicaf mewn i inffograffeg (ydy,  mae’n gair), ac mae’n bosib ei weld yma; Infographic_v2 (4)

Beth mae’r canlyniadau yma yn eu olygu? Ydych chi’n cytuno? Gadewch i ni wybod yn y sylwadau, neu ar Twitter, neu Facebook!

Diolch i bawb daeth i’r gyfarfod ym Medi, rhydym yn edrych ymlaen at weld chi eto yn hwyrach yn y mis!

first meeting

Maegan a CIC 🙂

Make Your Mark

Hey all!

If you’ve been to any of our events lately, or seen us around the streets of Cardiff, you may already recognise these lovely little ballot papers- you may even have filled one in for us. 15244400178_8be1f1b8a1_bWhich can only mean one thing- it’s time to Make Your Mark! Yearly, these ballots are released to the local youth forums around Britain by the UK Youth Parliament, meaning young people have a say in what is discussed by members of the Parliament in their annual House of Commons debate. It also decides what issues will be campaigned on across the UK. Basically, this is pretty big stuff, and takes nothing more than a tick, or a click, to complete! 

The scheme is the largest youth consultation of its kind in the UK. Last year, 875,000 11-18 year olds voted, the highest number of young people ever consulted as part of the scheme. But we think we can do even better, this time, and their target is to reach out to, and collect votes from 1,000,000 young people.

Cardiff Youth Council wants to make sure that we share this enthusiasm. Last year, the votes of 2,152 people were collected, a 6.9% turn out for young people in Cardiff. We can do better than that, right!? Especially when it’s so ridiculously easy to get involved.

For those of you who haven’t had a chance to fill out a ballot yet, here’s how it works– it’s super simple!  The paper consists of a choice of 10 topics, which the UK Youth Parliament identified as key issues prioritised by young people. You vote for the one that you think is the most important, the one that needs the most focus (only one, one only, such a tricky choice!) When these votes are collated and counted, the top ones will be discussed by the Youth Parliament in the House of Commons, on November 13th as part of Parliament week. 

Last year, in Cardiff, the top two topics voted for were Mental health, and Curriculum for life. This was the foundation of the two successful campaigns we have been running in CYC over the last year, which we’d be happy to answer any questions about, and will talk about in further detail in future posts.

If you’d like to vote right now, click here. Forward this link to any people, groups or organisations in your network of the right age, and encourage anybody you know to take part… let’s hit that target, let’s get Cardiff’s voice heard.

Thank you to everyone who’s taking part- hopefully we’ll see you on the 23rd, where our next meeting at city hall will be held, 4:30pm, be there!

Any questions, don’t hesitate to get in touch, email me at maegandaviesjohn@outlook.com, or get in touch on Twitter or Facebook! You can find out much more about Make Your Mark and the UK Youth Parliament here.

Thanks again!

Mae, Fiona and CYC 🙂