The Results Are In!

As most of you know by now, CYC members, and young members of the British Youth Council all over the UK have been working hard to co-ordinate the biggest youth consultation in Britain… and the results are in! The UK results can be found here, but here is a detailed account of the findings in Cardiff.

Unfortunately, there was only a turnout of 38% among Cardiff’s school pupils… but altogether, we managed to collect the views of over 7,000 young people, which is great! Hopefully next year, you can help us make that number even bigger?

The top four were an interesting mix, with Living Wage coming out on top, followed by Curriculum 4 Life, Tackling Racism and Religious Discrimination, and at fourth, Mental Health. On the 18th of November, Cardiff Youth Council will be coming together for their monthly all members meeting, where a discussion will take place about what these results mean, and how we can go forward in tackling these really important issues for young Cardiffians all over the city. Come and be a part of the discussion!

Have a read through the rest of the results, and make sure you let us know what you think in the comments, or on Twitter, Facebook, or our new Instagram account. See you there, thanks again guys 🙂

Cwricwlwm Am Fywyd

Helo pawb,

Llynedd, un o’r blaenoriaethau wnaeth ymddangos ar bleidlais “Make Your Mark” ac agenda CIC oedd “Cwriculum Am Fywyd”- olyga hyn bod nifer fawr o bobl ifanc ar draws y wlad yn teimlo nad yw’r addysg mae nhw’n derbyn yn yr ysgol yn addas i’w paratoi am yr anhawsterau bydden nhw’n cwrdd yn y “byd go iawn” ar ol gadael. Nid yn unig hwn- dydy’r cwricwlwm ddim yn cynnig y gwybodaeth a sgiliau sydd angen arnom i fyw bywydau hapus, iach nawr; mae’r pwyslais ar raddau ac arholiadau yn ologu bod pobl ifanc yn ffeindio hi yn gynyddol amhosib i ymdopi a’r straen.

Penderfynnom cynnal arolwg i ddarganfod beth oedd barn pobl ifanc am y gwersi ABCH derbynnon nhw, pa cynnwys mae nhw’n credu sydd ar goll, a pa gwelliannau hoffen nhw gweld.

Bu ymddangos canlyniadau… diddorol. Ar draws Caerdydd, wnaeth disgyblion o bob ysgol cymryd rhan, a’r peth mwyaf nodweddiadol oedd yr anghysondebau dengys yn y canlyniadau. Does dim gwir strwythr, neu cwricwlwm ar gyfer ABCH, gan olygu bod gwahaniaethau mawr mewn answadd y dysgu bu rhai yn derbyn- felly, er dywed rhai eu bod nhw’n hapus a’u gwersi, wnaeth hyn annog gwestiwn, yn enwedig pan nad oedd dros hanner yn argyhoeddiedig… a oes blant sydd yn hapus cael gwers rhydd sydd ddim yn gwneud gwahaniaeth, i wneud dim byd ynddo? Beth bynnag yw’r rhesymau, yn unfrydol gelwir pobl ifanc am wersi ar sawl pwnc sydd ar goll, yn amrywio o bynciau pwysig fel dynoliaeth, cymorth cyntaf ac ymwybyddiaeth iechyd meddylion, gwersi wedi’u cyflwyno gan arbenigwyr cymwysiedig.

Troesom y ganlyniadau pwysicaf mewn i inffograffeg (ydy,  mae’n gair), ac mae’n bosib ei weld yma; Infographic_v2 (4)

Beth mae’r canlyniadau yma yn eu olygu? Ydych chi’n cytuno? Gadewch i ni wybod yn y sylwadau, neu ar Twitter, neu Facebook!

Diolch i bawb daeth i’r gyfarfod ym Medi, rhydym yn edrych ymlaen at weld chi eto yn hwyrach yn y mis!

first meeting

Maegan a CIC 🙂