November Meeting

It’s that time again!

Attaching the agenda for this month’s meeting which is taking place tomorrow, on the 18th of November; as always, we’ll be at the City Hall from 4:30pm reimbursing bus/train tickets, giving time credits, and for refreshments, before getting started at 5pm. Here’s how the evening’s set to look – CYC Meeting Agenda November 18th 2015 City Hall (1)

It’s an important one, as we’ll be starting to look at our new priorities properly for the first time, and debating what they mean to us, and how we can work on them.

Hope to see you all there!

Mae and CYC 🙂

3 Days down, 2 more to go!

12170365_502598826566079_705543325_n
We’ve grown fond of our adoptive pet “Ze Pug” who will be missed

We’ve passed the halfway point and we are more than halfway through our Stuttgart venture!12179536_1067327799967194_995466318_n 12188387_1067327816633859_1194660302_n

Saturday, ’twas the dedicated day of business whilst all others in the city took a day off and rested we powered on, of course with lots of lovely members of Jugendrat Stuttgart!

12188874_843519459100225_1242555375_n
A few CYC members fangirling over this adorable model city

6

And so we say hello to this lovely building again! Not to bore you guys with details of the ‘top secret’ discussions that took place that day as there will be a blog with the report of our discussions coming soon – so watch this space! But the morning essentially consisted of various different members of our delegation giving varied styled presentations, whereupon these presentations were broken up by casual (but also highly productive) discussions, where we ventured into the comparisons of our two similar yet so different cities. We ended our ‘work session’ in true politics style and signed a really very symbolic flag which was signed last by the Cardiff delegation that visited Stuttgart many years ago.

12188725_843519462433558_2119965919_n 12181931_843519475766890_408156035_n

12185977_905590779530588_1769798955_o
10 POINTS TO WHOEVER CAN TELL ME WHAT THESE ARE CALLED AND WHERE I CAN FIND THEM AGAIN! DELICIOUS!

After a few needed hours of free time within the city centre, with the entire selection of fabulously lustrous money spending opportunities at our fingertips, we regrouped and went back to the youth hostel to get ready for our final night in Stuttgart!

12197328_904995466256786_1472463642_oLet no man say we didn’t get a full view of the city; throughout the past few days we visited so many different ‘youth houses’ and experienced true life for a young German in Stuttgart, and this center was yet another fine example of how well Stuttgart’s ‘youth houses’ are working out. We enjoyed music from some close to home bands and it was a great, relaxing wind-down to the end of another busy-bee schedule!

12188473_1050115148372584_155784703_n 12182223_1050115158372583_569186057_n

Must be said, it really was an AWESOME atmosphere!

But from here guys, we check out for one last time in Stuttgart! Our next post shall be the last leg of our highly educational, eye-opening trip and we’ll see you on the other side!

Xinyu and CYC ^.^

4 days down, 1 to go!

Cwricwlwm Am Fywyd

Helo pawb,

Llynedd, un o’r blaenoriaethau wnaeth ymddangos ar bleidlais “Make Your Mark” ac agenda CIC oedd “Cwriculum Am Fywyd”- olyga hyn bod nifer fawr o bobl ifanc ar draws y wlad yn teimlo nad yw’r addysg mae nhw’n derbyn yn yr ysgol yn addas i’w paratoi am yr anhawsterau bydden nhw’n cwrdd yn y “byd go iawn” ar ol gadael. Nid yn unig hwn- dydy’r cwricwlwm ddim yn cynnig y gwybodaeth a sgiliau sydd angen arnom i fyw bywydau hapus, iach nawr; mae’r pwyslais ar raddau ac arholiadau yn ologu bod pobl ifanc yn ffeindio hi yn gynyddol amhosib i ymdopi a’r straen.

Penderfynnom cynnal arolwg i ddarganfod beth oedd barn pobl ifanc am y gwersi ABCH derbynnon nhw, pa cynnwys mae nhw’n credu sydd ar goll, a pa gwelliannau hoffen nhw gweld.

Bu ymddangos canlyniadau… diddorol. Ar draws Caerdydd, wnaeth disgyblion o bob ysgol cymryd rhan, a’r peth mwyaf nodweddiadol oedd yr anghysondebau dengys yn y canlyniadau. Does dim gwir strwythr, neu cwricwlwm ar gyfer ABCH, gan olygu bod gwahaniaethau mawr mewn answadd y dysgu bu rhai yn derbyn- felly, er dywed rhai eu bod nhw’n hapus a’u gwersi, wnaeth hyn annog gwestiwn, yn enwedig pan nad oedd dros hanner yn argyhoeddiedig… a oes blant sydd yn hapus cael gwers rhydd sydd ddim yn gwneud gwahaniaeth, i wneud dim byd ynddo? Beth bynnag yw’r rhesymau, yn unfrydol gelwir pobl ifanc am wersi ar sawl pwnc sydd ar goll, yn amrywio o bynciau pwysig fel dynoliaeth, cymorth cyntaf ac ymwybyddiaeth iechyd meddylion, gwersi wedi’u cyflwyno gan arbenigwyr cymwysiedig.

Troesom y ganlyniadau pwysicaf mewn i inffograffeg (ydy,  mae’n gair), ac mae’n bosib ei weld yma; Infographic_v2 (4)

Beth mae’r canlyniadau yma yn eu olygu? Ydych chi’n cytuno? Gadewch i ni wybod yn y sylwadau, neu ar Twitter, neu Facebook!

Diolch i bawb daeth i’r gyfarfod ym Medi, rhydym yn edrych ymlaen at weld chi eto yn hwyrach yn y mis!

first meeting

Maegan a CIC 🙂